Yamaha Trim Cable GP 1200 /GP 800 /SUV 1200

$129.00

Overall Length: 53.25″
Pull Length: 5.75″

Applications:

2000 Yamaha GP 1200R Trim Cable

2001 Yamaha GP 1200 Trim Cable
2001 Yamaha GP 800 Trim Cable
2001 Yamaha SUV 1200 Trim Cable
2001 Yamaha XL 1200 Trim Cable
2001 Yamaha XL 800 Trim Canle

2002 Yamaha GP 1200 Trim Cable
2002 Yamaha GP 800 Trim Cable
2002 Yamaha SUV 1200 Trim Cable
2002 Yamaha XLT 1200 Trim Cable
2002 Yamaha XLT 800 Trim Cable

2003 Yamaha GP1300R Trim Cable
2003 Yamaha GP800R Trim Cable
2003 Yamaha SUV1200 Trim Cable
2003 Yamaha XLT1200 Trim Cable
2003 Yamaha XLT800 Trim Cable

2004 Yamaha GP1300R Trim Cable
2004 Yamaha GP800 Trim Cable
2004 Yamaha SV1200 SUV Trim Cable
2004 Yamaha XLT1200 Trim Cable
2004 Yamaha XA800A Trim Cable

2005 Yamaha GP1300R Trim Cable
2005 Yamaha GP800R Trim Cable
2005 Yamaha XLT1200 Trim Cable

2006 Yamaha GP1300R Trim Cable

2007 Yamaha GP1300R Trim Cable

2008 Yamaha GP1300R Trim Cable

Category: